Termeni și condiții

1. Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Informare privind protecția datelor cu caracter personal destinată persoanelor / candidaților care aplică pentru un post vacant în cadrul GERMAN MARKET S.R.L.

Stimată doamnă / Stimate domn,

Asigurarea dreptului legat de protecția datelor cu caracter personal este un angajament fundamental al companiei German Market S.R.L. și, prin urmare, ne dedicăm toate resursele și depunem toate eforturile necesare pentru a prelucra datele tale în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 ("Regulamentul general privind protecția datelor" sau "GDPR"), precum și cu orice altă legislație aplicabilă. Unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal este transparența și ne dorim să fii în totalitate informat, de aceea am pregătit acest document pentru a-ți prezenta care sunt modalitățile prin care colectăm, utilizăm, transferăm și îți protejăm datele cu caracter personal, atunci când interacționezi cu noi, fie prin site-ul nostru web, fie prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, astfel încât să ai mereu acces și să cunoști orice modificări privind modul în care îți prelucrăm datele cu caracter personal, precum și orice alte modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea actualizată a Politicii noastre de Confidențialitate și, din acest motiv, este indicat să verifici periodic conținutul acestei Politici de Confidentialitate.

Cine suntem și cum ne poți contacta?

GERMAN MARKET S.R.L, persoana juridica romana, cu sediul social in municipiul Cluj-Napoca, str. Dambovitei, nr. 41, bl. D8, sc. 2, ap. 21, judetul Cluj, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J12/334/2014, cod unic de inregistrare 32753210, atribut fiscal „RO,” reprezentata legal de catre administrator – Rusu Bianca Cristina,

Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si abrogarea Directivei 95/46/CE, va punem la dispozitie acest document pentru a va detalia cand si de ce va prelucram datele cu caracter personal, cum le folosim, conditiile in care le putem divulga altora si cum le stocam in conditii de siguranta.

Poți să ne împărtășești opiniile tale și suntem dispuși să îți furnizăm orice informații suplimentare de care ai nevoie privind prelucrarea datelor tale. Dacă te regășești în această situație, poți să contactezi Responsabilul German Market SRL privind protecția datelor la adresa de e-mail protectiadatelor@germanmarket.ro sau prin poștă sau curier, la adresa municipiul Cluj-Napoca, str. Dambovitei, nr. 41, bl. D8, sc. 2, ap. 21, judetul Cluj – cu mentiunea: în atenția Responsabilului German Market SRL cu protecția datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm?

Prelucram date cu caracter personal in scopuri determinate. În general, colectăm date cu caracter personal ce provin direct de la tine și, astfel, tu controlezi și decizi ce informații ești dispus să ne oferi. De exemplu, atunci când aplici pentru un loc de munca la German Market SRL ne transmiți următoarele date personale: adresa ta de e-mail, numele și prenumele, data nașterii, genul(sexul), numărul de telefon, adresa / orașul / cartierul în care locuiești, istoricul educației și experienței profesionale, abilitățile tale de utilizare a PC-ului și alte abilități profesionale, nivelul de studii, nivelul de limbă engleză și alte limbi străine cunoscute, dacă ai permis de conducere categoria B de minim 1 an de zile precum și alte informații specifice acestui context.

Conform Politicii de cookie-uri, pe site-ul nostru web pot fi stocate și colectate informații în cookie-uri sau alte tehnologii similare.

Menționăm că nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Cu ce scop colectăm și prelucrăm datele tale?

Vom utiliza datele tale cu caracter personal în scopul recrutării de personal pentru German Market SRL.

Cât timp păstrăm datele tale cu caracter personal?

Ca regulă generală, vom stoca datele cu caracter personal pentru o perioadă de 3 ani de la transmiterea acestora.

Cui transmitem datele tale cu caracter personal?

După caz, putem transmite sau putem oferi acces la anumite date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

- furnizorilor de servicii IT;

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă devine necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem divulga, de asemenea, anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Bineînțeles, ne asigurăm că accesul la datele tale de către terțe persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele tale cu caracter personal?

În prezent, stocăm și prelucrăm datele cu caracter personal pe teritoriul următoarelor tari din Europa: România, Olanda, Irlanda.

În acest sens, vom lua întotdeauna măsurile necesare pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție, astfel încât drepturile și interesele tale să fie mereu protejate. Transferurile către furnizorii de servicii și alte terțe părți vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, precum ar fi clauzele contractuale standard, emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

Ne poți contacta oricând, folosind informațiile de contact menționate mai sus, pentru a afla mai multe detalii despre țările în care îți transferăm datele, precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

Cum protejăm securitatea datelor tale cu caracter personal?

Ne luăm angajamentul să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Păstrăm datele tale cu caracter personal pe servere securizate, folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și asigurând redundanța stocării.

În ciuda măsurilor adoptate pentru a proteja datele tale cu caracter personal, menționăm că transmiterea informațiilor pe Internet, în general, precum și prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu se află în controlul nostru.

Care sunt drepturile tale?

Regulamentul general privind protecția datelor recunoaște o serie de drepturi privind datele tale cu caracter personal. Care sunt acestea? Poți să soliciți să ai acces la datele tale, poți să soliciți corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau te poți opune la prelucrarea datelor tale cu caracter personal. De asemenea, îți poți exercita dreptul de a face o plângere către autoritățile de supraveghere competente sau de a te adresa justiției. După caz, beneficiezi și de dreptul de a solicita ștergerea datelor tale cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

Poți să obții mai multe informații despre aceste drepturi prin consultarea tabelului de mai jos.

Pentru a-ți putea exercita drepturile, ne poți contacta folosind informațiile de contact expuse mai sus. În cazul în care dorești să îți exerciți drepturile, este important să reții următoarele aspecte:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Ne rezervăm dreptul de a-ți verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare ce au ca scop confirmarea identității tale.

Onorarii. Nu îți vom solicita o taxă pentru ca tu să îți exerciți vreun drept privind datele tale cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea ta de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, situație în care vom percepe o sumă pentru asemenea circumstanțe. Bineînțeles, vei fi informat în prealabil în privința oricăror onorarii aplicate, înainte de a-ți soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau în cazul în care ai făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să-ți răspundem în termen de maximum două luni. Te vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. Este posibil să te întrebăm dacă poți să ne transmiți mai multe detalii despre solicitarea ta. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai rapid și să scurtăm durata de timp de răspuns pentru solicitarea ta.

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care aceasta ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi vizate

Descriere

Accesul

Poți să ne ceri:

 • să îți confirmăm dacă îți prelucrăm datele cu caracter personal;

 • să îți punem la dispoziție o copie ale acestor date;

 • să îți oferim alte informații despre datele tale cu caracter personal, precum: datele pe care le avem, în ce scop le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi ai, cum poți face o plângere, de unde am obținut datele tale- în condițiile în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea

Ne poți cere să rectificăm sau să completăm datele tale cu caracter personal, în cazul în care acestea sunt inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

Ne poți solicita să îți ștergem datele cu caracter personal, doar în cazurile în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau

 • ți-ai retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau

 • dai curs unui drept legal de a te opune; sau

 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau

 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării de ștergere a datelor tale cu caracter personal în cazul în care prelucrarea acestor date este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau

 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

Există și alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea ta de ștergere a datelor, însă cele două situații menționate anterior constituie cele mai probabile circumstanțe în care ți-am putea refuza această solicitare.

Restricționarea prelucrării datelor

Ne poți solicita să restricționăm prelucrarea datelor tale cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau

 • prelucrarea este ilegală, dar nu dorești ca datele să fie șterse; sau

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar tu ai nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau

 • ți-ai exercitat dreptul de a te opune iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele tale cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul tău; sau

 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau

 • pentru a proteja drepturile altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor

Ne poți solicita să îți furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat sau poți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul tău sau pe încheierea sau executarea unui contract cu tine; și

 • prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția

Te poți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care te afli, prelucrării datelor tale cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care consideri că drepturile și libertățile tale fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, te poți opune oricând prelucrării datelor tale în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate

Poți solicita să nu faci obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice cu privire la tine; sau

 • te afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract pe care îl avem cu tine;

 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile tale; sau

 • se bazează pe consimțământul tău explicit.

Plângeri

Ai dreptul să depui o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a-ți afecta dreptul de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, avem rugămintea ca într-o posibilă asemenea situație să ne contactezi și pe noi în prealabil și îți promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.   

Îți reamintim că poți să contactezi în orice moment Responsabilul German Market SRL privind protecția datelor prin trimiterea unei solicitări, utilizând oricare dintre următoarele canale de comunicare:

- prin e-mail la adresa: protectiadatelor@germanmarket.ro sau

- prin poștă sau curier la adresa: municipiul Cluj-Napoca, str. Dambovitei, nr. 41, bl. D8, sc. 2, ap. 21, judetul Cluj - cu mentiunea în atenția Responsabilului German Market SRL cu protecția datelor.