Prin bursa privată de studiu ”Parte de carte” de la German Market dorim să susținem și să recunoaștem talentul și potențialul tinerei generații!

În calitate de companie privată, din fonduri proprii, ne propunem ca prin acest program să acordăm periodic burse private de studiu unor elevi silitori la învățătură din comunitățile în care activăm, încurajându-i să investească în educația lor!

Pentru această bursă de studiu poate aplica orice elev cetățean român (obligație legală), de la clasa 0 până la clasa 12 inclusiv.

Pentru a te înscrie sau pentru a înscrie un elev în procesul de preselecție pentru acordarea unei burse private de studiu, este necesar de completat formularul accesibil la link-ul de mai jos.

IMPORTANT de ținut cont:
- te rugăm să nu ne contactezi pentru a afla informații despre stadiul aplicației tale, te vom contacta noi doar dacă aplicația ta a fost aleasă pentru bursa de studiu;
- înscrierea pentru preselecție nu înseamnă automat obținerea unei burse de studiu din partea noastră;
- analizăm toate aplicațiile primite și, în funcție de bugetul alocat și de alte criterii, vom decide pe care tineri îi putem ajuta astfel;
- după primirea și studierea aplicațiilor contactăm doar persoanele cărora le vom acorda burse de studiu;

Sesiunea de aplicații pentru anul școlar 2019-2020 s-a încheiat!